Všeobecné podmienky používania služieb radiohosting.sk

Pri používaní služieb Radiohosting.sk súhlasíte so všeobecnými podmienkami, budete ich rešpektovať. Pri porušení podmienok budu vyvodené dôsledky.

  1. Vysielanie internetového rádia ako aj jeho obsah musí zodpovedať podmienkam danej krajiny v ktorej je vysielané. Radiohosting.sk nenesie za vysielateľa zodpovednosť pri porušovaní zákonov a predpisov danej krajiny.
  2. Radiohosting.sk je len poskytovateľ technického riešenie pre internetové rádio. Nezodpovedá za obsah vysielaný prostredníctvom svojho serveru. Všetku zodpovednosť preberá na seba objednávateľ služieb alebo poverená osoba.
  3. Pri službe FREE Hosting beriete na vedomie že služba je aktívna len po dobu 14 dní a prevádzkovateľ serveru automaticky blokuje túto službu po jej uplynutí. Nie je možne reklamovať tieto služby.
  4. Poskytovateľ nie je povinný nahradiť výpadky služieb pri FREE Hostingu.
  5. Pri platenej službe Radiohosting.sk garantuje funkčnosť služieb. Na tieto služby sa vzťahuje reklamácia. V prípade akejkoľvek poruchy Radiohosting.sk je povinný závadu odstrániť v čo najkratšej dobe od nahlásenie výpadku služieb. V prípade výpadku služieb dlhodobo vznika poškodenej strane nárok na kompenzáciu.

Translate »