Zmluvné podmienky

Radiohosting.sk ako poskytovateľ hostingu v žiadnom prípade neodpovedá za obsah vysielania jednotlivých rádií. Radiohosting.sk nehradí a ani nerealizuje poplatky za prevádzku internetového rádia. Rádio ktoré vysiela na serveri ShoutCast a tieto záväzky zriaďuje a hradí samo. Prevadzkovateľ serveru ShoutCast si vyhradzuje právo zablokovať a zneprístupniť hosting rádiu,  ktoré porušuje pravidlá serveru ShoutCast.

*Poznámka: Prevádzkové náklady ako sú poplatky za licenciu od INTERGRAM a OSA si hradí každý sám. Nie sme poskytovatelia týchto licencií.